พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายฮ่องกง

พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายฮ่องกง ปี 2562
พิธีภาคเช้า
9.00 น. อาราธนาศีล 5/ พิธีตักบาตร
9.30 น. พิธีอัญเชิญผ้าไตรกฐินบรมจักรพรรดิ์
10.00 น. พิธีทอดกฐินธรรมชัย วัดพระธรรมกายฮ่องกง
นั่งสมาธิ
ประธานเอก คือ กัลฯ เอกลาภ สูตรไชย พร้อมครอบครัว ถวายผ้าไตรบรมจักรพรรดิ์แด่คณะสงฆ์
ตัวแทนคณะสงฆ์กล่าวอปโลกน์กฐิน
ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร
11.45 น. เสร็จพืธี
ขอแบ่งบุญนี้ให้ลูกพระธัมฯ ทั่วโลก สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญ 🙏🙏🙏