พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายฮ่องกง

พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายฮ่องกง ปี 2562
พิธีภาคเช้า
9.00 น. อาราธนาศีล 5/ พิธีตักบาตร
9.30 น. พิธีอัญเชิญผ้าไตรกฐินบรมจักรพรรดิ์
10.00 น. พิธีทอดกฐินธรรมชัย วัดพระธรรมกายฮ่องกง
นั่งสมาธิ
ประธานเอก คือ กัลฯ เอกลาภ สูตรไชย พร้อมครอบครัว ถวายผ้าไตรบรมจักรพรรดิ์แด่คณะสงฆ์
ตัวแทนคณะสงฆ์กล่าวอปโลกน์กฐิน
ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร
11.45 น. เสร็จพืธี
ขอแบ่งบุญนี้ให้ลูกพระธัมฯ ทั่วโลก สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญ 🙏🙏🙏

วันออกพรรษา解夏節

พิธีสวดมนต์อธิษฐานจิตในฮ่องกง

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ณ สนามแมคเฟอร์สัน เขตหว่องกอก เมืองฮ่องกง

พระภิกษุสงฆ์ทั้งสามนิกาย กว่า 100 รูป และเหล่าพุทธศาสนิกชนกว่า 1,500 คน
ร่วมใจกัน สวดมนต์อธิษฐานจิต ขออานุภาพของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ ขอให้เมืองฮ่องกง ร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์ภัย ปัญหาอุปสรรค ความขัดแย้งใดๆ จงมลายหายสูญ  บ้านเมืองสงบสุข ผู้คนมีแต่ความรักใคร่ปรองดอง เมตตาและปรารถนาดีต่อกันและกัน ขอให้ทุกคนทั่วโลกเข้าถึงสันติสุขภายใน จงทุกท่านทุกประการเทอญ
ขอแบ่งบุญนี้ให้ทุกคนทั่วโลก  สาธุ สาธุ สาธุ 🙏🙏🙏